บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายพิภพ จันทรา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


27 พฤศจิกายน 2564

นายพิภพ จันทรา

นายกเทศมนตรี

สมาชิกสภา

ฝ่ายบริหาร

-

0810244267

m0001

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com