ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.) เมื่อ: 09/12/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร) เมื่อ: 11/11/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งบัญชีเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ประปี 2557 ที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขา ฝาง  เมื่อ: 08/11/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อ: 29/10/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 *  เมื่อ: 29/10/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ เมื่อ: 29/10/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com