ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 เมื่อ: 20/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 เมื่อ: 20/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 เมื่อ: 20/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 เมื่อ: 20/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 เมื่อ: 20/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 เมื่อ: 18/01/2565 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com